Háy János: Érzékelés

Az érzékelés, amit most nem ír le,mert nem rendelkezik semmilyenáltalános érvényű közöstapasztalati maggal,épp ellenkezőleg csupán arraa személyre jellemző, akiépp érzékel, vagyis rá,ezért sem írja le, bármivel természeti képről van szó,könnyen találna rímet,esetleg ritmust, mely láthatóvá,a dallam közös élménye miatttulajdonképpen mindenki számáraátélhetővé tenné ennekaz észlelésnek az élményét,de ő pont ezt a csalást,mondhatni, poétikai ravaszkodást,ami olyannyira jellemző,tulajdonképpen […]